શનિવાર, 29 એપ્રિલ, 2017

www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


Surat Municipal Corporation Recruitment for Professor, Tutor & Sr. Resident Posts

Posted: 28 Apr 2017 05:06 AM PDT

Surat Municipal Corporation invited applications for recruitment the posts of Professor, Tutor & Sr. Resident. Check more details in below given official notification.

Job Description:

Total No. of Vacancies: 05 Vacancies

Job Title:
 • Associate Professor: 02 Posts
 • Assistant Professor: 01 Post
 • Tutor/Sr. Resident: 02 Posts

Educational Qualification: Check in below given official notification

Dates to Remember:
 • Walk-In-Interview Date: 10/05/2017 at 10:00 A.M.

How to Apply?
Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

Address:
New Standing Committee Room,
3rd Floor of New Annexe Building,
Muglisara, Surat

Source Website:

   Directorate of Economics & Statistics Department Recruitment 2017 – 492 Vacancies

   Posted: 28 Apr 2017 04:22 AM PDT

   Directorate of Economics & Statistics department published an advertisement for recruitment for Research Officer, Research Assistant & Statistical Assistant Posts. Check more details in below given official notification.

   Job Description:

   Total No. of Vacancies: 492 Vacancies

   Job Title:
   • Research Officer: 159 Posts
   • Research Assistant: 226 Posts
   • Statistics Assistant: 107 Posts

   Educational Qualification & Age Limit: Check in below given official notification

   Dates to Remember:
   • Last Date for Receipt of Application: 17/05/2017

   How to Apply?
   Eligible candidates may send their application in prescribed format along with attested copies of all necessary documents to given below address.

   Address:
   Director, Economics & Statistics Department,
   Sector - 18, Nr. Police Bhavan, New Building,
   Gandhinagar - 382009

   Source Website:

    Gujarat State Eligibility Test (Gujarat SET), August 2017 Notification – Apply for GSET 2017

    Posted: 28 Apr 2017 03:49 AM PDT

    Interested and eligible candidates may apply online for GSET, August 2017. Gujarat State Eligibility Test will be held at six centres viz Vadodara, Ahmedabad, Rajkot, Surat, Patan and Bhavnagar in 23 subjects on Sunday, 27th August 2017. Check more details in below given official notification.

    Description:

    Exam Name: Gujarat SET, August 2017

    Educational Qualification: Check in below given official notification

    Dates to Remember:
    • Starting of Online Registration: 29/04/2017 (11:00 A.M.)
    • Starting of Fee Collection: 01/05/2017
    • Last day for Online Application and Bank Challan Generation: 08/06/2017 (till – 06:00 P.M.)
    • Last day for Fee Collection: 09/06/2017
    • Gujarat SET Examination Date: 27/08/2017

    How to Apply?
    Interested and eligible candidates may apply online through the website www.gujaratset.ac.in

    Source Website:

    શુક્રવાર, 28 એપ્રિલ, 2017

    [New post] FATCA – NSDL (FILLED FORM)

    ડૉ. વિવેક યુ. જોશી posted: "LAST DATE 30-04-2017.  અહિયા નીચે આપેલી word ફાઈલ માં આપ આપની વિગતો ભરી , ફોર્મ ની પ્રિન્ટ કાઢી આજે અથવા કાલે સ્પીડ પોસ્ટમાં આ સરનામા પર મોકલી આપશો. (ડોક્યુમેન્ટ ટિક કર્યા હોય તે જોડીને) FATCA Self Declaration Format - WORD FILE (ભરેલું ફોર્મ) FATCA Self"

    www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

    www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


    SBI Recruitment of Specialist Cadre Officers on Regular and Contract Basis – 12 Vacancies

    Posted: 27 Apr 2017 03:41 AM PDT

    SBI invited applications for recruitment of Specialist Cadre Officers in State Bank of India on Regular and Contract Basis. Check more details in below given official notification.

    Job Description:

    Advt.No.CRPD/SCO/2017-18/2

    Total No. of Vacancies: 12 Vacancies

    Job Title:
    • Chief Manager (Cost Accountant): 01 Post
    • Digital System Architect: 02 Posts
    • System / Business Analyst: 02 Posts
    • Analyst (Analytics): 02 Posts
    • WAS Administrator: 01 Post
    • UX Designer: 01 Post
    • IT Risk Manager: 02 Posts
    • Data Warehouse Architect: 01 Post

    Educational Qualification & Age Limit: Check in below given official notification

    Dates to Remember:
    • Last Date for Online Application: 12/05/2017
    • Payment of Fee Online: 26/04/2017 to 12/05/2017
    • Last date for printing your application: 19/05/2017
    • Last Date for Receipt of Hard Copy of Online application along with enclosure: 19/05/2017

    How to Apply?
    Interested and eligible candidates may apply online through the website. After apply online send the computer generated a hard copy of application duly signed and posted with recent photographs along with relevant documents and brief resume to given below address.

    Address:
    The General Manager, State Bank of India, Corporate Centre,
    Central Recruitment & Promotion Department, Atlanta Building,
    3rd floor, Plot No. 209, VBR, Block No.III,
    Nariman Point, Mumbai - 400 021.

    Source Website:

      The Maharaja Sayajirao University of Baroda Recruitment Notifications for Various Posts

      Posted: 27 Apr 2017 03:17 AM PDT

      The Maharaja Sayajirao University of Baroda published the various advertisement for recruitment for Office Superintendent, Data Entry Operator, Account Clerk and Junior Research Fellow Posts. Check more details in below given official notification.

      Job Description:

      Job Title:
      • Office Superintendent, Data Entry Operator and Account Clerk in the office of the GSET
      • JRF in Department of Applied Physics Faculty of Technology and Engineering: Click Here
      • Junior Research Fellow for DST/SERI Project in Applied Physics Department, Faculty of Technology and Engineering
      • Junior Research Fellow for CPRI Project in Applied Physics Department, Faculty of Technology and Engineering

      Educational Qualification: Check in below given official notification

      Source Website:

          National Food Security Mission (NFSM) Gandhinagar Recruitment 2017 - 44 Vacancies

          Posted: 26 Apr 2017 11:33 PM PDT

          NFSM Recruitment: National Food Security Mission, Government of India had issued a recruitment notification for filling Consultant and Technical Assistant Posts. Check more details in below given official notification.

          Job Description:

          Total No. of Vacancies: 44 Vacancies

          Job Title:
          • State Level:
           • Consultant: 02 Posts
           • Technical Assistant: 01 Post
           • Technical Assistant (Accounting): 01 Post
          • District Level:
           • District Consultant: 25 Posts
           • Technical Assistant: 15 Posts

          Educational Qualification: Check in below given official notification

          Age Limit: 62 Years

          Dates to Remember:
          • Last Date for Receipt of Application: 06/05/2017

          How to Apply?
          Eligible candidates may send their application in prescribed format along with attested copies of all necessary documents to given below address by RPAD only.

          Address:
          Directorate of Agriculture Office,
          Crop Branch, 3rd Floor, Krishi Bhavan,
          Sector 10 A, Cha Road, Gandhinagar

          Source Website:

           ગુરુવાર, 27 એપ્રિલ, 2017

           SATISHKUMAR PATEL

           SATISHKUMAR PATEL


           Jee (Main) Exam Result 2017

           Posted: 27 Apr 2017 09:26 AM PDT

           CBSE - JOINT ENTRANCE EXAMINATION (MAIN) - 2017 View Result Click Here http://cbseresults.nic.in/jee_main_zxc/Jee_cbse_2017.htm

           શિક્ષકોની સર્વિસ બુક અપડેટ કરવા બાબતનો પરિપત્ર. 26/04/2017

           Posted: 27 Apr 2017 08:03 AM PDT

           www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

           www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


           Anganwadi Worder & Helper Recruitment 2017 for Kapadvanj, Mehmedabad, Matar & Nadiad

           Posted: 25 Apr 2017 10:49 PM PDT

           Integrated Child Development Scheme Kapadvanj, Mehmedabad, Matar & Nadiad invited applications for recruitment the posts of Anganwadi Worker & Helper. Check more details in below given official notification.

           Job Description:

           Job Title: Anganwadi Worker & Helper

           Educational Qualification & Age Limit: Check in below given official notification

           Dates to Remember:
           • Last Date for Receipt of Application: Withing 20 days from the date of publication of advt. (Advt. publication date: 26/04/2017)

           How to Apply?
           Eligible candidates may send their application in prescribed format along with attested copies of all necessary documents to given below address by registered A.D.

           Source Website:

             Collector Office Modasa Job for Project Officer & Assistant – 03 Vacancies

             Posted: 25 Apr 2017 10:34 PM PDT

             Collector Office Modasa invited applications for recruitment the posts of Project Officer & Assistant. Check more details in below given official notification.

             Job Description:

             Total No. of Vacancies: 03 Vacancies

             Job Title:
             • Project Assistant (Planning & Monitoring): 01 Post
             • Project Assistant (Accountants & Administration Branch): 01 Post
             • Assistant (IT & Statistics): 01 Post

             Educational Qualification & Age Limit: Check in below given official notification

             Dates to Remember:
             • Last Date for Receipt of Application: Withing 10 Days from the date of publication of advt. (Advt. publishing date: 26/04/2017)


             How to Apply?
             Eligible candidates may send their application in prescribed format along with attested copies of all necessary documents to given below address by registered A.D.

             Address:
             Collector Office (Geology Science and Minerals Department),
             Block No. 8/C, Shamalaji Bypass Road, Modasa, District – Aravalli - 383315

             Source Website:

              બુધવાર, 26 એપ્રિલ, 2017

              SATISHKUMAR PATEL

              SATISHKUMAR PATEL


              જીસીઇઆરટી ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 6 થી 8 ના સ્ટેટ રીસોર્સ ગૃપ (SRG) પેડાગોજીની રચના અંગેનો પરિપત્ર. 25/04/2017

              Posted: 26 Apr 2017 09:29 AM PDT

              વધ ઘટના કેમ્પ રદ કરી, 31/05/2017 ના રોજ રિટાયર્ડ થતા કર્મચારી ઓ ની જગ્યા ઓ નો લાભ આપી ફરી થી કેમ્પ યોજવા બાબત નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર...26/04/2017

              Posted: 26 Apr 2017 09:20 AM PDT

              ૧ જુલાઇથી રિજેકટ થઇ શકે છે તમારૂ પાન કાર્ડ - જાણો સંપુર્ણ વિગત.

              Posted: 26 Apr 2017 09:00 AM PDT


              સેવાકીય પ્રશ્નોની રજુઆતની પધ્ધતિ નક્કી કરવા બાબતનો પરિપત્ર. 24/04/2017

              Posted: 26 Apr 2017 06:55 AM PDT

              રાજ્યના પ્રાથમિક શાળાઓમા અભ્યાસ કરતા બાળકોના આધારકાર્ડની માહિતિ ઓનલાઇન પ્રસિધ્ધ ન કરવા બાબતનો પરિપત્ર. 26/04/2017

              Posted: 26 Apr 2017 06:39 AM PDT

              www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

              www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


              Surat Municipal Corporation Recruitment 2017 for Visitor Teachers – 24 Vacancies

              Posted: 24 Apr 2017 10:28 PM PDT

              SMC Recruitment 2017: Surat Municipal Corporation invited applications for recruitment the posts of Visitor Teachers for various subjects. Check more details in below given official notification.

              Job Description:

              Total No. of Vacancies: 24 Vacancies

              Job Title: Visitor Teachers

              Educational Qualification: Check in below given official notification

              Dates to Remember:
              • Last Date for Receipt of Application: 10/05/2017

              How to Apply?
              Eligible candidates may send their application in prescribed format along with attested copies of all necessary documents to given below address.

              Address:
              Superintendent Office, Room No. 75,
              1st Floor, SMC,
              Muglisara, Surat.

              Source Website:

                મંગળવાર, 25 એપ્રિલ, 2017

                [New post] HTAT-2017 Provisional Ans Key

                ડૉ. વિવેક યુ. જોશી posted: "   HTAT PROVISIONAL ANSWER KEY-2017  "