મંગળવાર, 28 ફેબ્રુઆરી, 2017

www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


Kendriya Vidyalaya, Valsura (Jamnagar) Recruitment 2017 for Various Posts

Posted: 26 Feb 2017 10:12 PM PST

Kendriya Vidyalaya, Valsura (Jamnagar) had issued a recruitment notification for filling PRT, TGT, Computer Instructor, Games Coaches / Music & Dance, Spoken English, Doctor, Nurse and Counsellor Posts. Check more details in below given official notification.

Job Description:

Job Title:
 • PRT (English, Hindi, Maths, Physics, Chemistry, Biology, Economics, Commerce)
 • PRT (Post Graduate Teacher (Computer Science, IT)
 • TGT (English, Hindi, Sanskrit, Maths, Science, Social Science, Art Edu, Physical Education)
 • PRT 
 • Computer Instructor
 • Games Coaches / Music&Dance 
 • Spoken English
 • Doctor
 • Nurse 
 • Counsellor
Educational Qualification: Check in below given official notification

Age Limit: Between 18 to 65 years

Dates to Remember:
 • Interview Date: 06/03/2017
 • Interview Time:
  • Primary Teacher PGT (Computer Sc) and Computer Instructor: 9:00 a.m. to 12:00 p.m.
  • TGT (All Subjects), PGT (All subjects other than C.Sc.), Coaches, Doctor, Nurse and Others: 12:00 p.m. to 3:00 p.m.
How to Apply?
Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

Address:
Kendriya Vidyalaya Valsura,
Jamnagar

Source Website:

  Kendriya Vidyalaya, Rajkot Walk-In-Interview for Computer Instructor, PRTs, Yoga Instructor and Other

  Posted: 26 Feb 2017 10:06 PM PST

  Kendriya Vidyalaya, Rajkot published an advertisement for recruitment for PGTs, PGT, TGTs, Computer Instructor, PRTs, Coaches, Skill Development Teacher, Yoga Instructor, Doctor, Nurse and Educational Counselor. Check more details in below given official notification.

  Job Description:

  Job Title:
  • PGTs - English, Hindi, Maths, Physics, Chemistry, Biology, Economics & Commerce
  • PGT - Computer Science
  • TGTs - English, Science, Maths, Social Science, Hindi & Sanskrit
  • Computer Instructor
  • PRTs
  • Coaches for Football, Volleyball, Table Tennis, Athletics, (Track Events & Field Events) Basket Ball,
  • Skill Development Teacher (Art, Craft, Dance & Music)
  • Yoga Instructor
  • Doctor - one - 02 hours daily
  • Nurse (One) - 08 Hours
  • Educational Counselor 
  Educational Qualification: Check in below given official notification

  Dates to Remember:
  • Interview Date and Time: 04/03/2017 at 09:00 am
  How to Apply?
  Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

  Address:
  Kendriya Vidyalaya,
  Kalawad Road, Rajkot

  Source Website:

   Kendriya Vidyalaya, Gandhinagar Walk-In-Interview for PRT, TGT, PGT and Others

   Posted: 26 Feb 2017 10:02 PM PST

   Kendriya Vidyalaya, Gandhinagar has published a notification for the recruitment of PRT, TGT, PGT, Computer Instructor and Coaches for Athletics, Counselor, Doctor and Nurse. Check more details in below given official notification.

   Job Description:

   Job Title:
   • PRT
   • TGT (Science, Social Science, English, Hindi, Maths, Sanskrit)
   • PGT (Physics, Chemistry, Biology, Mathematics, English, Hindi, Economics, History, Geography, Political Science)
   • PGT (Computer Science)
   • Computer Instructor
   • Coaches for Athletics (Track events & Field events), Basket Ball, & Volley Ball
   • Counselor
   • Doctor
   • Nurse
   Educational Qualification: Check in below given official notification

   Dates to Remember:
   • Interview Date and Time:
    • PRT / TGT / PGT: 03/03/2017 at 09:00 a.m.
    • PGT (Computer Science), Computer Instructors / Games Coach / Counselor / Doctor / Nurse: 04/03/2017 at 09:00 a.m.
   How to Apply?
   Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

   Address:
   Kendriya Vidyalaya No. 1,
   Sector-30, Gandhinagar

   Source Website:

    National Dairy Development Board Recruitment for Executive Director

    Posted: 26 Feb 2017 09:56 PM PST

    NDDB Recruitment: National Dairy Development Board published an advertisement for recruitment for Executive Director. Check more details in below given official notification.

    Job Description:

    Job Title: Executive Director

    Educational Qualification: Check in below given official notification

    Dates to Remember:
    • Last Date for Online Application: 11/03/2017
    How to Apply?
    Interested and eligible candidates may apply online or may send a soft copy of their resume to recruit@nddb.coop

    Source Website:

      સોમવાર, 27 ફેબ્રુઆરી, 2017

      [New post] VIDYASAHAYAK BHARTI : 3rd round 

      ડૉ. વિવેક યુ. જોશી posted: ""

      રવિવાર, 26 ફેબ્રુઆરી, 2017

      www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

      www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


      Union Bank of India Recruitment 2017 for Company Secretary – 01 Vacancy

      Posted: 25 Feb 2017 02:09 AM PST

      Union Bank of India published an advertisement for recruitment for Company Secretary Post. Check more details in below given official notification.

      Job Description:

      Total No. of Vacancies: 01 Post

      Job Title: Company Secretary

      Educational Qualification: Check in below given official notification

      Age Limit: Maximum 45 years

      Dates to Remember:
      • Last Date for Receipt of Application and Fees Payment: 06/03/2017
      How to Apply?
      Eligible candidates may send their application in prescribed format along with attested copies of all necessary documents by Email on recruitment@unionbankofindia.com. Before apply check all details in official notification.

      Source Website:

        શનિવાર, 25 ફેબ્રુઆરી, 2017

        SATISHKUMAR PATEL

        SATISHKUMAR PATEL


        ગણિત/વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજીના શિક્ષકોને B.L.Oની કામગીરી માંથી મુક્તિ આપવા બાબત લેટેસ્ટ પરિપત્ર. અરવલ્લી

        Posted: 25 Feb 2017 06:26 AM PST


        [New post] Std. 6 to 10 MCQ ANDROID APP

        ડૉ. વિવેક યુ. જોશી posted: "રાજકોટ ના SOS સ્કૂલ ના પ્રિન્સિપાલે બનાવી અનોખી એપ્લિકેશન...ધોરણ ૬ થી ૧૦ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પ્રેકટીશ માટે ઘર બેઠા પરીક્ષા આપી સક્સે...આ એપ્લિકેશન માં ધોરણ વાઇસ પ્રશ્ન પત્રો મુકવામાં આવ્યા છે...પ્રશ્ન નો જવાબ પણ તુરંત ઓનલાઇન મળી જશે...ગુજરાત માં એ"

        www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

        www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


        UPSC Recruitment 2017 for Director, Prosecutors, Chemist and Medical Officer

        Posted: 23 Feb 2017 09:39 PM PST

        UPSC Recruitment: Union Public Service Commission published an advertisement for recruitment for Company Prosecutors, Deputy Superintending Archaeological Chemist, Assistant Director, Director General, Deputy Director and Medical Officer. Check more details in below given official notification.

        Job Description:

        Advt. No. 04/2017

        Total No. of Vacancies: 63 Posts

        Job Title:
        • Company Prosecutors: 03 Posts
         • Age Limit: 30 years
        • Deputy Superintending Archaeological Chemist: 06 Posts
         • Age Limit: 35 years
        • Assistant Director (Systems): 39 Posts
         • Age Limit: 35 years
        • Director General: 01 Post
         • Age Limit: 53 years
        • Deputy Director (ER): 01 Post
         • Age Limit: 40 years
        • Deputy Director (ER): 01 Post
         • Age Limit: 45 years
        • Medical Officer (Homeopathy): 12 Posts
         • Age Limit: 35 years
        Educational Qualification: Check in below given official notification

        Dates to Remember:
        • Last Date for Online Application: 16/03/2017 till 11:59 pm
        • Last Date for Printing of Completely Submitted Online Application: 17/03/2017 till 11:59 pm
        How to Apply?
        Interested and eligible candidates may apply online through the official website www.upsconline.nic.in

        Source Website:

         શુક્રવાર, 24 ફેબ્રુઆરી, 2017

         [New post] VIDYASAHAYAK 2017 Second Round Declared 

         ડૉ. વિવેક યુ. જોશી posted: ""

         www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

         www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


         Kendriya Vidyalaya, Valsura (Jamnagar) Recruitment 2017 for Various Posts

         Posted: 23 Feb 2017 02:25 AM PST

         Kendriya Vidyalaya Jamnagar (Valsura) published an advertisement for recruitment for PGT, TGT, PRT, Computer Instructor, Games Coaches/ Music & Dance, Spoken English, Doctor, Nurse and Counsellor. Check more details in below given official notification.

         Job Description:

         Job Title:
         • PGT
         • TGT
         • PRT
         • Computer Instructor
         • Games Coaches/ Music & Dance
         • Spoken English
         • Doctor
         • Nurse
         • Counsellor
         Educational Qualification: Check in below given official notification

         Age Limit: Between 18 to 65 years

         Dates to Remember:
         • Interview Date: 06/03/2017
         How to Apply?
         Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

         Address:
         Kendriya Vidyalaya, Valsura, Jamnagar

         Source Website:

          Gujarat Alkalies and Chemicals Limited Recruitment 2017 for Factory Medical Officer

          Posted: 23 Feb 2017 02:19 AM PST

          GACL Recruitment: Gujarat Alkalies and Chemicals Limited had issued a recruitment notification for filling Factory Medical Officer. Check more details in below given official notification.

          Job Description:

          Job Title: Factory Medical Officer

          Educational Qualification: Check in below given official notification

          Dates to Remember:
          • Advertisement Publishing Date: 23/02/2017
          • Last Date for Online Application: Within 10 days from publishing date of advertisement
          How to Apply?
          Interested and eligible candidates may apply online through the official website www.gacl.com

          Source Website:

            District Health Society Bhavnagar Job for Lab Technician, FHW and Staff Nurse – 28 Vacancies

            Posted: 23 Feb 2017 02:13 AM PST

            District Health Society Bhavnagar had issued a recruitment notification for filling Lab Technician, Female Health Worker and Staff Nurse Posts. Check more details in below given official notification.

            Job Description:

            Total No. of Vacancies: 28 Posts

            Job Title:
            • Lab Technician: 08 Posts
             • Salary: Rs. 10000/-
            • Female Health Worker: 08 Posts
             • Salary: Rs. 11000/-
            • Staff Nurse: 12 Posts
             • Salary: Rs. 11500/-
            Educational Qualification: Check in below given official notification

            Dates to Remember:
            • Interview Date and Time: 27/07/2017 at 10:00 am to 11:00 am
            How to Apply?
            Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

            Address:
            District Health Society (D.P.M.U),
            S – 4, Bahumali Bhavan,
            2nd Floor, Bhavnagar

            Source Website:

             Union Bank of India Recruitment 2017 for Head – Business Analytics on Contract Base

             Posted: 23 Feb 2017 02:07 AM PST

             Union Bank of India has published a notification for the recruitment of Head – Business Analytics. Check more details in below given official notification.

             Job Description:

             Total No. of Vacancies: 01 Post

             Job Title: Head – Business Analytics

             Educational Qualification: Check in below given official notification

             Age Limit: Maximum 45 years

             Dates to Remember:
             • Last Date for Receipt of Application: 04/03/2017
             How to Apply?
             Eligible candidates may send their application by email recruitment@unionbankofindia.com, for more details read official notification.

             Source Website:

              IIT Gandhinagar Recruitment 2017 for Junior Research Fellow – 03 Vacancies

              Posted: 23 Feb 2017 02:01 AM PST

              IIT Gandhinagar published an advertisement for recruitment for Junior Research Fellow. Check more details in below given official notification.

              Job Description:

              Total No. of Vacancies: 03 Posts

              Job Title: Junior Research Fellow

              Educational Qualification: Check in below given official notification

              Salary: Rs. 25000/-

              Dates to Remember:
              • Last Date for Receipt of Application: 05/03/2017
              How to Apply?
              Eligible candidates may should email their complete resume giving all educational qualifications and experience details, and certificates of qualifications and experience to chinmayg@iitgn.ac.in

              Source Website:

                   The New India Assurance Company Ltd Recruitment 2017 for Assistant Class III – 984 Vacancies

                   Posted: 22 Feb 2017 11:09 PM PST

                   The New India Assurance Company Ltd published an advertisement for recruitment for Assistant Class III. Check more details in below given official notification.

                   Job Description:

                   Total No. of Vacancies: 984 Posts

                   Job Title: Assistant Class III

                   Educational Qualification: Check in below given official notification

                   Age Limit: Between 18 to 30 years

                   Dates to Remember:
                   • Starting Date for Online Application: 06/03/2017
                   • Last Date for Online Application & Payment of Application Fees: 29/03/2017
                   How to Apply?
                   Interested and eligible candidates may apply online through the official website

                   Source Website:

                    National Health Mission Diu Recruitment 2017 for Staff Nurse, Gynecologist, Surgeon and Others

                    Posted: 23 Feb 2017 01:09 AM PST

                    NHM Recruitment: National Health Mission Diu had issued a recruitment notification for filling Gynecologist, Pediatrician, Ophthalmic Surgeon, Staff Nurse and T. B. Health Visitor Posts. Check more details in below given official notification.

                    Job Description:

                    Total No. of Vacancies: 06 Posts

                    Job Title:
                    • Gynecologist: 01 Post
                    • Pediatrician: 02 Posts
                    • Ophthalmic Surgeon: 01 Post
                    • Staff Nurse: 01 Post
                    • T. B. Health Visitor: 01 Post
                    Educational Qualification: Check in below given official notification

                    Age Limit: Between 30 to 62 years

                    Dates to Remember:
                    • Interview Date and Time: 07/03/2017 at 10:00 am
                    How to Apply?
                    Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

                    Address:
                    In the Chamber of Collector, Diu (UT)

                    Source Website:

                     High Court of Gujarat Recruitment 2017 for District Judges – 42 Vacancies (OJAS)

                     Posted: 22 Feb 2017 10:37 PM PST

                     High Court of Gujarat has published a notification for the recruitment of District Judges. Check more details in below given official notification.

                     Job Description:

                     Total No. of Vacancies: 42 Posts

                     Job Title: District Judge

                     Educational Qualification & Age Limit: Check in below given official notification (Available after 27/02/2017)

                     Dates to Remember:
                     • Starting Date for Online Application: 01/03/2017 at 12:00 am
                     • Last Date for Online Application: 31/03/2017 till 11:59 pm
                     How to Apply?
                     Interested and eligible candidates may apply online through the official website www.hc-ojas.guj.nic.in.

                     Source Website:

                      SMC Recruitment 2017 for Account Assistant cum Operator and Computer Operator

                      Posted: 22 Feb 2017 10:27 PM PST

                      Surat Municipal Corporation published an advertisement for recruitment for Account Assistant cum Operator and Computer Operator. Check more details in below given official notification.

                      Job Description:

                      Total No. of Vacancies: 03 Posts

                      Job Title:
                      • Account Assistant cum Computer Operator: 01 Post
                       • Salary: Rs. 15000/-
                      • Computer Operator: 02 Posts
                       • Salary: Rs. 10000/-
                      Educational Qualification: Check in below given official notification

                      Age Limit: 35 years

                      Dates to Remember:
                      • Interview Date and Time: 27/02/2017 at 09:00 am
                      How to Apply?
                      Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

                      Address:
                      Room No. 88, Second Floor,
                      Conference room, SMC,
                      Gordhandas Chokhawala Marg,
                      Muglisara, Surat

                      Source Website:

                       Navsari Agricultural University Recruitment 2017 for Registrar, Principal and Professor

                       Posted: 22 Feb 2017 10:19 PM PST

                       NAU Recruitment: Navsari Agricultural University invited applications for recruitment the posts of Registrar, Principal and Professor. Check more details in below given official notification.

                       Job Description:

                       Advt. No. 01/2017 [PART-A]

                       Job Title:
                       • Registrar
                       • Principal (Horticulture)
                       • Professor (Veterinary Science & Animal Husbandry)
                       Educational Qualification: Check in below given official notification

                       Dates to Remember:
                       • Last Date for Online Application: 02/04/2017
                       • Last Date to Pay Fees in Post Office: 30/03/2017
                       How to Apply?
                       Interested and eligible candidates may apply online through the official website http://jobs.nau.in/jobpost/1

                       Source Website:

                        ગુરુવાર, 23 ફેબ્રુઆરી, 2017

                        SATISHKUMAR PATEL

                        SATISHKUMAR PATEL


                        વિદ્યાસહાયક ભરતી-2017 બીજો રાઉન્ડ જાહેર...!

                        Posted: 23 Feb 2017 09:20 AM PST

                        www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News

                        www.ojas.guj.nic.in - Gujarat Government Jobs - Employment News


                        Anti-Corruption Bureau Recruitment 2017 for Revenue Adviser Post – 01 Vacancy

                        Posted: 22 Feb 2017 02:37 AM PST

                        Anti-Corruption Bureau (ACB) had issued a recruitment notification for filling Revenue Adviser Post. Check more details in below given official notification.

                        Job Description:

                        Total No. of Vacancies: 01 Post

                        Job Title: Revenue Adviser

                        Educational Qualification: Check in below given official notification

                        Salary: Rs. 40000/-

                        Dates to Remember:
                        • Last Date for Receipt of Application: 01/03/2017
                        How to Apply?
                        Eligible candidates may send their application along with attested copies of all necessary documents to given below address

                        Address:
                        Director, Anti-Corruption Bureau (ACB),
                        Bungalow No. 17, Dafnala Shahibaug,
                        Ahmedabad

                        Source Website:

                         ONGC Notification for Engagement of Apprentices at ONGC Hazira Plant, Surat

                         Posted: 22 Feb 2017 02:32 AM PST

                         ONGC Hazira Plant, Surat has published a notification for Engagement of Apprentices under Apprentices Act, 1961. Check more details in below given official notification.

                         Job Description:

                         Total No. of Vacancies: 41 Posts

                         Job Title:
                         • Boiler Attendant: 4 Posts
                         • Lab. Assistant (Chemistry): 4 Posts
                         • Electronics Mechanic: 2 Posts
                         • Electrician: 6 Posts
                         • Secretarial Assistant: 6 Posts
                         • Instrument Mech.: 4 Posts
                         • Fitter: 7 Posts
                         • Machinist: 1 Post
                         • Machinist (Grinder): 1 Post
                         • Mechanic (M.V): 1 Post
                         • Mechanic (Diesel): 2 Posts
                         • Tractor Mechanic: 1 Post
                         • Turner: 1 Post
                         • Welder: 1 Post
                         Educational Qualification: Check in below given official notification

                         Age Limit: Between 18 to 21 years as on 01/03/2017

                         Dates to Remember:
                         • Last date for online application towards the above training slots: 05/03/2017
                         • Last Date for Receipt of Application: 10/03/2017
                         How to Apply?
                         Eligible candidates may send their application in prescribed format along with attested copies of all necessary documents to given below address. First required to register in the web portal http://apprenticeship.gov.in for enrolment as apprentices. The application will not be accepted without registration in the above mentioned web portal. For more details read official notificaiton.

                         Address:
                         The Dy. General Manager (HR)-I/C HR/ER,
                         Oil and Natural Gas Corporation Ltd,
                         Hazira Plant, P.O. ONGC Nagar,
                         Surat Gujarat, PIN No.394518

                         Source Website:

                          Union Public Service Commission (UPSC) Civil Services Preliminary Examination 2017

                          Posted: 22 Feb 2017 02:25 AM PST

                          UPSC - Union Public Service Commission published an advertisement for Civil Services Preliminary Examination 2017. Check more details in below given official notification.

                          Job Description:

                          Total No. of Vacancies: 980 Posts

                          Job Title:
                          • Indian Administrative Service
                          • Indian Foreign Service
                          • Indian Police Service
                          • Indian P & T Accounts & Finance Service, Group 'A'
                          • Indian Audit and Accounts Service, Group 'A'
                          • Indian Revenue Service (Customs and Central Excise), Group 'A'
                          • Indian Defense Accounts Service, Group 'A'
                          • Indian Revenue Service (I.T.), Group 'A'
                          • Indian Ordnance Factories Service, Group 'A' (Assistant Works Manager, Administration)
                          • Indian Postal Service, Group 'A'
                          • Indian Civil Accounts Service, Group 'A'
                          • Indian Railway Traffic Service, Group 'A'
                          • Indian Railway Accounts Service, Group 'A'
                          • Indian Railway Personnel Service, Group 'A'
                          • Post of Assistant Security Commissioner in Railway Protection Force, Group 'A'
                          • Indian Defense Estates Service, Group 'A'
                          • Indian Information Service (Junior Grade), Group 'A'
                          • Indian Trade Service, Group 'A' (Gr. III)
                          • Indian Corporate Law Service, Group "A"
                          • Armed Forces Headquarters Civil Service, Group 'B' (Section Officer's Grade)
                          • Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service, Group 'B'
                          • Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service, Group 'B'
                          • Pondicherry Civil Service, Group 'B'
                          • Pondicherry Police Service, Group 'B'
                          Educational Qualification: Check in below given official notification

                          Age Limit: Between 21 years to 32 years

                          Dates to Remember:
                          • Last Date for Online Application: 17/03/2017 till 06:00 pm
                          How to Apply?

                          Source Website:

                           Kendriya Vidyalay Ahmedabad Recruitment 2017 for PGT, TGT, PRT and Other Posts

                           Posted: 21 Feb 2017 09:59 PM PST

                           Kendriya Vidyalay Ahmedabad published an advertisement for recruitment for Part Time Graduate Teacher, Computer Instructor, Counselor, Doctor, Nurse, Games Coaches, Yoga, Music & Dance, Gujarati Language Teacher, PGT, TGT and PRT. Check more details in below given official notification.

                           Job Description:

                           Job Title:
                           • Part Time Graduate Teacher
                           • Computer Instructor
                           • Counselor
                           • Doctor
                           • Nurse
                           • Games Coaches
                           • Yoga
                           • Music & Dance
                           • Gujarati Language Teacher
                           • PGT
                           • TGT
                           • PRT
                           Educational Qualification: Check in below given official notification

                           Dates to Remember:
                           • Interview Date and Time:
                            • PGT, TGT and PRT: 04/03/2017 at 09:00 am
                            • Others: 03/03/2017 at 09:00 am
                           How to Apply?
                           Eligible candidates may attend a walk-in-interview along with an application and required documents at given address.

                           Address:
                           Kendriya Vidyalaya, Ahmedabad

                           Source Website:

                            Rajkot Nagrik Sahakari Bank Recruitment 2017 for Branch Manager Post

                            Posted: 21 Feb 2017 09:54 PM PST

                            Rajkot Nagrik Sahakari Bank invited applications for recruitment the posts of Branch Manager. Check more details in below given official notification.

                            Job Description:

                            Job Title: Branch Manager

                            Educational Qualification: Check in below given official notification

                            Age Limit: Maximum 40 years

                            Dates to Remember:
                            • Last Date for Online Application: 03/03/2017
                            How to Apply?
                            Interested and eligible candidates may apply online through the official website.

                            Source Website: